Vítejte v našem Domově!

Poskytujeme službu seniorům starším 60 let, kteří z důvodu věku a nepříznivého zdravotního stavu potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby při zajištění svých osobních potřeb.
Podporujeme a snažíme se udržovat soběstačnost našich uživatelů a zajistit jim klidné stáří a to vše s ohledem na lidskou důstojnost.                                                                               

Naši sponzoři

top