Kdo jsme


Domov seniorů Prostějov je příspěvkovou organizací a jejím zřizovatelem je Olomoucký kraj se sídlem
v Olomouci, Jeremenkova 40 a. Při plnění svých úkolů se řídí obecně platnými předpisy, právními předpisy, vyhláškami a směrnicemi MPSV ČR.
Prostředí musí zaručovat uživatelům klid, pohodlí, bezpečnost a vytvářet v nich pocit sounáležitosti s ostatními uživateli a důvěru k pracovníkům Domova. Musí mít příležitost k dobrovolné činnosti dle svých schopností a zájmů tak, aby byl naplněn smysl jejich současného i budoucího života.
 
Historie Domova
Domov seniorů Prostějov v Nerudově ulici (dále jen Domov) funguje nepřetržitě od roku 1985. Za celou dobu prošel Domov mnohými rekonstrukcemi a současně ve všech oblastech i zkvalitněním jednotlivých prvků, technologií, metodik atd. Do konce roku 2002 byl Domov součástí Okresního ústavu sociálních služeb Prostějov, který byl zřízen Okresním úřadem v Prostějově. V období od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2003 byl Domov pod vedením Sociálních služeb Prostějov, jejímž zřizovatelem byl Olomoucký kraj.
Od 1. 1. 2004 získala organizace právní subjektivitu s názvem „Domov důchodců Prostějov, příspěvková organizace, Nerudova 1666/70, 796 01 Prostějov“, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj. Od 1. 1. 2016 byl Domov přejmenován na Domov seniorů Prostějov, p. o.
K  1. 1. 2022 byl zřizovatelem jmenován do funkce ředitele Domova Mgr. Marek Němec.
Po rozsáhlé rekonstrukci bytových jednotek, která byla dokončena v roce 2023, byla od 1. 1. 2024 registrována nová služba – Domov se zvláštním režimem.
 
top