Ceník

Ubytování a strava

Na základě rozhodnutí Rady Olomouckého kraje č. UR/59/44/2022 ze dne 25. 7. 2022 dojde od 
1. 9. 2022 ke změně minimální výše úhrad za ubytování, a to takto:
 
Strava/den 205,- Kč
Ubytování na dvojlůžkovém pokoji/den 220,- Kč
Ubytování na jednolůžkovém pokoji/den 240,- Kč


Výpočet celkové částky za měsíc:


(Strava + Ubytování) x počet dní v měsíci

Například:
Únor na dvojlůžkovém pokoji (205 +220) x 28 = 11 900,-Kč
Květen na jednolůžkovém pokoji (205 +240) x 31 = 13 795,- Kč

 

Poskytování fakultativních služeb

1. Možnost poskytnutí dopravy klientům dopravními prostředky, které jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje. Cena je stanovena dle počtu ujetých kilometrů spolu se mzdou řidiče dle času jízdy a čekání. Základní sazba ceny za dopravu je stanovena dle aktuální vyhlášky v platném znění ( pro rok 2022 vyhláška č. 116/2022 Sb.). Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí 4,70Kč.


Stanoveny jsou následné sazby:
 
Benzin natural BA95 44,50Kč
Nafta motorová 47,10 Kč
Mzda řidičů 188,45 Kč/hod; 3,14 Kč/min
 
 

Mohlo by vás zajímat