Kdo jsme

Poskytujeme ubytování, pravidelné stravování, zdravotní péči, rehabilitaci a pomoc při zvládání běžných denních úkonů (např. oblékání, koupání, nakupování, zajišťování služeb) seniorům, kteří již nejsou schopni se sami o sebe postarat, to vše v příjemném prostředí s velkou rozlehlou zahradou. Podporujeme a snažíme se udržovat soběstačnost uživatelů a zajistit klidné stáří a to vše s ohledem na lidskou důstojnost.

Naše činnost

Náš Domov poskytuje pobytovou službu pro seniory starší 60 let, kteří z důvodu věku a nepříznivého zdravotního stavu potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby při zajištění svých osobních potřeb.
Na základě registrace dle zákona č. 108/2006 Sb. je předmětem činnosti poskytování komplexní péče sociálních služeb seniorům a zdravotně postiženým občanům, která spočívá především ve všestranné sociální péči, poskytování ošetřovatelské péče včetně rehabilitace, možnosti využití aktivizace, s cílem podpory soběstačnosti klienta a zajištění podmínek pro rozvoj jeho osobnosti.

Naše kapacita a služby

Domov seniorů je určen pro 226 obyvatel, kteří mohou být ubytováni v jedno nebo dvoulůžkových pokojích se základním vybavením, s kuchyňskou linkou a sociálním zařízením. U některých pokojů jsou také balkony.
Senioři jsou ubytovaní dle svých zdravotních a psychických možností na jednom ze čtyř oddělení – dvě ošetřovatelská a dvě oddělení s běžným režimem.
Mimo uvedené služby, nabízí zařízení další možnosti – rekreace, výlety, taneční večírky, soutěže a kulturní vystoupení, sportovní vyžití a společná posezení. Provoz domova je nepřetržitý a o obyvatele domova se starají sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, terapeuti, dále zdravotní, ošetřovatelský a provozní personál. V domově je také zajištěna na smlouvu lékařská péče v ordinaci všeobecné lékařky, která ordinuje v pravidelných ordinačních hodinách. Na skladbu jídel, stravování a dietní systém dohlíží nutriční terapeutka a stravovací komise zařízení.

Historie

Domov seniorů Prostějov, p. o., v Nerudově ulici byl otevřen na jaře roku 1985. Do konce roku 2002 byl součástí Okresního ústavu sociálních služeb Prostějov, který byl zřízen Okresním úřadem v Prostějově. V období od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2003 byl Domov seniorů pod vedením Sociálních služeb Prostějov, jejímž zřizovatelem byl Olomoucký kraj. Od 1. 1. 2004 získala naše organizace právní subjektivitu s názvem „Domov důchodců Prostějov, p. o., Nerudova 1666/70; 796 01 Prostějov“, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj. Od 1.1.2016 byl změněn název na "Domov seniorů Prostějov, p .o.".
top