Informace pro návštěvy

06. 09. 2021


 
 

V souladu s mimořádným opatřením MZ jsou v domově pro seniory návštěvy umožněny:
  • osobám, které absolvovaly nejdéle 7 dní před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo nejdéle před 72 hodinami POC test s negativním výsledkem a doloží o tom doklad
  • osobám, které prodělaly onemocnění COVID-19 v době 180 dní přede dnem návštěvy a doloží o tom písemný doklad
  • osobám, které podstoupily před zahájením návštěvy POC test s negativním výsledkem  - je možné použít test, který je určen pro samotestování
  • případně doložit potvrzení od zaměstnavatele (nebo čestné prohlášení) o absolvování samotestu s negativním výsledkem (nejdéle 72 hod od absolvování)
  • podmínka podrobení se POC testu se nevztahuje na osoby, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19  
(uznává se také očkování v jiném členském státě EU, příp. v jiném státě, dle nařízení MZ, po předložení národního certifikátu)

osoba doloží že:
-od aplikace kompletního očkování (jednodávkové i dvoudávkové schéma), uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců 
očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19
 
  • bez nutnosti podstoupení testů může být návštěva realizována u uživatelů:
v terminálním stádiu
  • návštěvní doba je každý den v odpoledních hodinách od 13:00 do 17:00 hod.
  • doba trvání návštěvy je 30 - 60 minut
  • při návštěvě svých příbuzných používejte vždy nový - nepoužitý respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu (respirátory neposkytujeme, je možné je zakoupit např. v lékárně Dr. Max na Plumlovské ulici u supermarketu Billa)
výjimku z povinnosti mít respirátor mají děti do 2 let věku a děti od 2 do 15 let, které mohou mít jiný prostředek ochrany úst a nosu

zákaz volného pohybu v budově (návštěva bude probíhat v pokoji uživatele, příp. na zahradě
  • u uživatelů s onemocněním Covid-19, kteří jsou v izolaci, je návštěva zakázána
návštěvy se hlásí na recepci Domova 

V zájmu zajištění bezpečí Vašich blízkých dodržujte, prosím, tento stanovený postup.

                                                                                                                        Děkujeme za pochopení
                                                                                                             Mgr. Helena Vránová - ředitelka