Informace pro návštěvy

05. 05. 2022

Návštěvy

Od 5.5.2022 

Poslanecká sněmovna ukončila na návrh vlády s účinností od 5. května stav pandemické pohotovosti, vyhlášený 27. února 2021 (usnesení PS č. 222). Tím se tedy ruší povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest ve vnitřních prostorech zdravotnických a sociálních zařízení.

Doporučená návštěvní doba je stanovena každý den od 9:00 -  11:00 hod. a od 13:00 - 18:00 hod
Aktuální informace o rekonstrukci
V Domově seniorů Prostějov, p.o. stále probíhá rekonstrukce bytových jednotek klientů.
Celková rekonstrukce by měla být ukončena v září roku 2023, kdy bude Domov seniorů Prostějov, p.o. kompletně zrekonstruován a zmodernizován.
Aktuálně jsme předali klientům k užívání 99 nově opravených bytových jednotek z celkového počtu 150.
V souvislosti s probíhající stavební činností se omlouváme klientům i návštěvám za zvýšenou prašnost a hlučnost.

Děkujeme za pochopení