PŘEDNÁŠKA NORSKO

25. 10. 2023 v 14:00 hodin
PŘEDNÁŠKA NORSKO
Dnes si uživatele Domova seniorů Prostějov vyslechli přednášku manželů Poulíkových na téma Norsko, na kterou se velmi těšili. Manželé Poulíkovi popisovali svou cestu, zážitky a pocity, které při cestování prožili a čemu všemu byli nuceni čelit. Přednáška byla, jako obvykle velmi zajímavá a poučná.
top