Služba "Domov se zvláštním režimem"

01. 09. 2023
Vážení zájemci,
v současné době byla odeslána na Krajský úřad Olomouckého kraje žádost o registraci nové sociální služby, a to "domov se zvláštním režimem". Cílovou skupinou budou osoby s chronickým duševním onemocněním ve věku od 60 let (tj. osoby se stařeckou a  Alzheimerovou demencí), kteří mají sníženou soběstačnost, vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nejsou schopni si tuto pomoc zajistit prostřednictvím rodiny a přátel nebo ambulantních či terénních sociálních služeb. Kapacita domova se zvláštním režimem by měla činit 50 uživatelů.
Vznik nové sociální služby je plánován od 1.1.2024.

Žádosti do domova se zvláštním režimem bude možné podávat nejdříve od 15.listopadu 2023.

Děkujeme.
                                                                                                                                 
 Mgr. Marek Němec, ředitel
 
top