VERNISÁŽ PANA MIROSLAVA SROSTLÍKA MORAVSKÉHO

31. 03. 2023 v 9:48 hodin
VERNISÁŽ PANA MIROSLAVA SROSTLÍKA MORAVSKÉHO
Dne 31.3.2023 proběhla v Domově seniorů Prostějov p.o. vernisáž pana Miroslva Srostlíka Moravského. Této vernisáže se zúčastnil 1.náměstek hejmana ROK Mgr. Ivo Slavotínek, 1. náměstkyně RMP Ing. Milada Sokolová, náměstkyně primátora Marcela Župková, radní Alena Pagáčová, zastupitel PhDr. Jan Krchňavý, který pana Miroslava Srostlíka Moravského uvedl v osobním pojetí a velmi příjemně popsal jeho plodný umělecký život.Ředitel DS Prostějov Mgr. Marek Němec uvedl, jak tato myšlenka vznikla a co bylo nutné všechno udělat pro to, aby tato vernisáž mohla vzniknout. Díla M.Srostlíka Moravského nyní mohou obdivovat všichni návštěvníci  DS Prostějov a uživatelům budou přinášet radost při každodenní návštěvě jídelny.
top