VELETRH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

05. 10. 2022 v 15:40 hodin
VELETRH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Dnes jsme se zúčastnili veletrhu sociálních služeb ,který byl pořádán pod záštitou náměstkyně primátora paní RNDr Aleny Raškové v KAS centru Prostějov. Zde jsme prezentovali výrobky našich uživatelů a zároveň jsme veřejnost seznamovali  s našim zařízením ,jaké služby nabízíme a co poskytujeme.