STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

21. 12. 2023 v 7:50 hodin
STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
Děkujeme okrašlovacímu spolku v čele s paní Ing. Miladou Sokolovou 1.náměstkyní města Prostějova za každoroční usilovnou práci, při plnění přání našich seniorů - Strom splněných přání. Všichni naši uživatelé, kteří se tohoto projektu zúčastnili dostanou dárečky pod stromeček t.j. 24.12.2023. Velký dík patří i dárcům.
top