SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ DOMOVA SENIORŮ PO MODERNIZACI

19. 09. 2023 v 13:19 hodin
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PO MODERNIZACI SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ DOMOVA SENIORŮ PROSTĚJOV P.O.
Dnes 19.9.2023 proběhlo slavnostní otevření Domova seniorů Prostějov p.o. po celkové modernizaci sociálních zařízení, za přítomnosti pana hejtmana OLK Ing. Josefa Suchánka, 1. náměstka hejtmana Mgr. Ivo Slavotínka, Mgr. Zbyňka Vočky vedoucího odboru sociálních věcí OLK, dalších hostů z řad ředitelů příspěvkových organizací OLK, hostů z magistrátu města Prostějova, jednatelů a stavbyvedoucích stavebních firem, které se účastnily této rekonstrukce a dalších čestných hostů včetně médií. Všichni měli možnost se seznámit s tím, jak modernizace probíhala za plného provozu, jakým způsobem se zvládal chod organizace a koordinace se stavbou a s jakým výsledkem. Byla promítána prezentace, zachycující místnosti a chodby před a po rekonstrukci, která sloužila, jako poděkování všem zúčastněným i uživatelům, za to, že se vše povedlo a Domov seniorů Prostějov p.o. se tímto  stal jedním z nejmodernějších a nejkomfortnějších zařízení v Olomouckém kraji.
top