PROTIPOŽÁRNÍ CVIČENÍ ZAMĚSTNANCŮ

15. 11. 2023 v 13:25 hodin
PROTIPOŽÁRNÍ CVIČENÍ ZAMĚSTNANCŮ
Dne 2.11.2023 se v Domově seniorů Prostějov p.o. pořádalo protipožární cvičení personálu. Probíhaly praktické  ukázky hasící techniky. Na dobrovolnících byla zkoušena evakuace za pomocí evakuačních matrací, zkouška hašení požáru, jak hasícím přístrojem, tak hasícími koulemi.
top