UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

24. 11. 2020

ZÁKAZ NÁVŠTĚV

DLE VLÁDNÍHO NAŘÍZENÍ AŽ DO ODVOLÁNÍ PLATÍ ZÁKAZ NÁVŠTĚV V DS PV.

BALÍČKY:
1. Balíčky přebíráme každé úterý 9:00 -11:00 a 13:00 - 14:30 a  každý čtvrtek 9:00-11:00.
2. Balíčky se budou desinfikovat vně i uvnitř.
3. Balíčky zůstanou 24 hodin uskladněné a až poté budou předány na jednotlivá oddělení.
4. Balíčky musí být v jednorázových obalech - tašky se nevrací.
5. Balíčky musí být označeny jménem a číslem pokoje.
6. Balíčky nesmí obsahovat rychle se kazící potraviny a potraviny, které musí být v chladnu, dále potraviny z domu a veškeré nebalené potraviny z výroby.
Také můžeme přijmout i květinu k narozeninám, kterou necháme ve váze do druhého dne.
Kromě balíčků přijímáme i komunikační zařízení, tedy oprava či výměna mobilního telefonu, tabletu apod.
Všem se za způsobené nepříjemnosti omlouváme a děkujeme za pochopení.

DLE VLÁDNÍHO NAŘÍZENÍ NESMÍ UŽIVATELÉ OPOUŠTĚT AREÁL.
K nákupům potravin, hygienických potřeb a kuřáckých potřeb slouží kantýna, také si uživatelé mohou objednat zajištění svých potřeb u aktivizačního pracovníka, který je pověřen nákupy dle hygienických zásad.