Poděkování dárcům!

10. 04. 2021
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem lidem, kteří se snažili a snaží podporovat zařízení Domova seniorů Prostějov, p. o., v Nerudově ulici, v těchto nelehkých chvílích, které s kolegy a našimi seniory prožíváme.
Děkujeme za velikou podporu šitím a darováním roušek našemu zařízeni. Velmi si pomoci Vás všech vážíme a za všechny kolegy i seniory velmi děkujeme. Roušky jsou v práci zdravotníků i sociálních pracovníků, nezbytně důležitou pomůckou, bez které se žádný den neobejdeme.
Naši dárci:
Město Prostějov, HZS Prostějov, Sigma Lutín, Eva Moudrá, členka zdravotní komise města Prostějova – Alena, 1. místostarostka obce Lešany Drahomíra Kubešová, Mgr. Věra Králová, Klientské centrum české spořitelny – Renata Ticháčková, Veronika Kišková, Renata Sypěnová s výzvou DARUJ ROUŠKU, Iveta Heclová.
Dále paní Vlaďka Kocourková z Prostějova a paní Jitka Moštěková ze Seloutek našily spoustu roušek pro naše uživatele i zdravotníky.
top