SPONZORSKÝ DAR 7 OBRAZŮ PANA MICHALA DVOŘÁKA

02. 02. 2024 v 14:52 hodin
SPONZORSKÝ DAR 7 OBRAZŮ PANA MICHALA DVOŘÁKA
Pan Michal Dvořák věnoval Domovu seniorů Prostějov p.o. dar 7 kusů originálů obrazů (portréty významných divadelních a filmových osobností) v celkové hodnotě 23 000,- Kč . Tyto obrazy budou trvale vystaveny ve společných prostorách Domova seniorů Prostějov, p.o., kde budou volně přístupné klientům i dalším návštěvníkům. Již nyní dělají seniorům a zaměstnancům velkou radost, také vzbuzují obdiv rodinných příslušníků a návštěv.
 
top