Rezervace návštěv

Rezervujte se dopředu. Do poznámky uveďte za kým jdete a číslo pokoje, pomůže nám to při přípravě.

Návštěva musí doložit jeden písemný doklad z níže uvedených:
1. Doklad o prodělané nemoci Covid_19, ne starší 90 dnů.
2. Doklad o PCR nebo POC testu, ne starší 48 hodin, z testovacího centra, od zaměstnavatele apod. U nás v Domově již netestujeme.
3. Doklad o očkování, starší 14 dnů po druhé dávce nebo starší 14 dnů po první dávce a současně bez příznaků.