O DOMOVĚ

VEŘ. ZÁVAZEK

ETICKÝ KODEX

DOMÁCÍ ŘÁD

CENÍK SLUŽEB

FOTOGALERIE

KONTAKTY

VÝR. ZPRÁVY

KE STAŽENÍ

PRAC. NABÍDKY

AKTUÁLNĚ

AKCE

MAPA

PŘÍJEM KLIENTŮ

  

 

SPONZOŘI

AKTIVIZACE

VZDĚLÁVÁNÍ

JÍDELNÍČEK

 

 

Domov seniorů Prostějov v Nerudově ulici byl otevřen na jaře roku 1985. Do konce roku 2002 byl součástí Okresního ústavu sociálních služeb Prostějov, který byl zřízen Okresním úřadem v Prostějově. V období od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2003 byl Domov seniorů pod vedením Sociálních služeb Prostějov, jejímž zřizovatelem byl Olomoucký kraj. Od 1. 1. 2004 získala naše organizace právní subjektivitu s názvem „Domov důchodců Prostějov, p.o., Nerudova 1666/70; 796 01 Prostějov“, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj. Od 1.1.2016 byl změněn název na "Domov seniorů Prostějov, p.o.". Domov seniorů poskytuje pobytovou službu pro seniory starší 60 let, kteří z důvodu věku a nepříznivého zdravotního stavu potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby při zajištění svých osobních potřeb. Na základě registrace dle zákona č. 108/2006 Sb. je předmětem činnosti poskytování komplexní péče sociálních služeb seniorům a zdravotně postiženým občanům, která spočívá především ve všestranné sociální péči, poskytování ošetřovatelské péče včetně rehabilitace, možnosti využití ergoterapie, s cílem podpory soběstačnosti klienta a zajištění podmínek pro rozvoj jeho osobnosti.

Domov seniorů je určen pro 250 obyvatel, kteří mohou být ubytováni v jedno nebo dvoulůžkových pokojích se základním vybavením, s kuchyňskou linkou a sociálním zařízením. U některých pokojů jsou také balkony. Senioři jsou ubytovaní dle svých zdravotních a psychických možností na jednom ze čtyř oddělení – dvě ošetřovatelská a dvě oddělení s běžným režimem. Mimo uvedené služby, nabízí zařízení další možnosti – rekreace, výlety, taneční večírky, soutěže a kulturní vystoupení, sportovní vyžití a společná posezení. Provoz domova je nepřetržitý a o obyvatele domova se starají sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, terapeuti, zdravotní, ošetřovatelský a provozní personál. V domově je také zajištěna na smlouvu lékařská péče v ordinaci všeobecného a zubního lékaře, kteří ordinují v pravidelných ordinačních hodinách. Na skladbu jídel, stravování a dietní systém dohlíží nutriční terapeutka a stravovací komise zařízení.

 

 
Domov seniorů Prostějov
příspěvková organizace
Nerudova 1666/70; 796 01 Prostějov
IČ: 71197699
Telefon: 582 344 211
Fax: 582 346 280

Zřizovatel organizace

http://www.kr-olomoucky.cz

 

Naše stránky

 

 

 
 
 

O DOMOVĚ

VEŘ. ZÁVAZEK

ETICKÝ KODEX

DOMÁCÍ ŘÁD

CENÍK SLUŽEB

FOTOGALERIE

KONTAKTY


VÝR. ZPRÁVY

KE STAŽENÍ

PRAC. NABÍDKY

AKTUÁLNĚ

AKCE

MAPA

PŘÍJEM KLIENTŮ

© 2016 copyright